Talents

Our Talent Team

Hello ! This is our talents.

Huỳnh Đinh Hà Giang (Tyna)

Marc Binet

Alexis Tavernier

JOIN US – MAKE A MOVEMENT

We are looking for talents to join us make an innovation to the agriculture industry in Vietnam. If you think you are the one. Send us your CV & show us why do you want to join us to info@biophap.com.

X

HUỲNH ĐINH HÀ GIANG (TYNA)

Background

Updating ...

What we work for

Content is updating. Please recheck it again later............................................................................. 

 

Marc Binet

Background

Updating ...

What we work for

Content is updating. Please recheck it again later.............................................................................

ALEXIS TAVERNIER

Background

Điều chế viên nước hoa, mỹ phẩm và thực phẩm tại Pháp. Có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các trang trại hữu cơ tại Pháp. Là một người rất nhạy bén với cây cỏ, côn trùng. Đã và đang phụ trách về kỹ thuật hữu cơ tại BIOHAP từ năm 2016 đến nay.

What we work for

Mỗi ngày, tôi làm việc để cảm ơn Đất mẹ, trả ơn lại đất, nước và môi trường. Chúng tôi canh tác hữu cơ nhằm thúc đẩy, tạo dựng môi trường sinh thái.