Nhân tài

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của Biophap

Huỳnh Đinh Hà Giang (Tyna)

Marc Binet

Alexis Tavernier

Gia nhập Biophap ngay!

Nếu bạn yêu thích lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và muốn góp phần thay đổi ngành nông nghiệp Việt Nam. Email ngay tới info@biophap.com.

X

HUỲNH ĐINH HÀ GIANG (TYNA)

Background

Updating ...

What we work for

Content is updating. Please recheck it again later............................................................................. 

 

Marc Binet

Background

Updating ...

What we work for

Content is updating. Please recheck it again later.............................................................................

ALEXIS TAVERNIER

Background

Điều chế viên nước hoa, mỹ phẩm và thực phẩm tại Pháp. Có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các trang trại hữu cơ tại Pháp. Là một người rất nhạy bén với cây cỏ, côn trùng. Đã và đang phụ trách về kỹ thuật hữu cơ tại BIOHAP từ năm 2016 đến nay.

What we work for

Mỗi ngày, tôi làm việc để cảm ơn Đất mẹ, trả ơn lại đất, nước và môi trường. Chúng tôi canh tác hữu cơ nhằm thúc đẩy, tạo dựng môi trường sinh thái.