Liên hệ

Liên hệ
Địa chỉ: 140 Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Số điện thoại: 026 03 91 96 96 hoặc 026 06 509 569
Facebook: BIOPHAP

Hiện nay, BIOPHAP là một trong số ít những nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ của Việt Nam được chứng nhận với 3 nhãn hiệu uy tín.

Xem thêm về chứng chỉ

Đội ngũ
làm nên sự đổi mới

Hà Giang
Tyna

BINET
Marc

Tavernier
Alexis

Tin tức & bài viết
Tìm hiểu thêm về con người và hành động của BIOPHAP

X