Sản xuất

Trang trại

  • Chúng tôi phát triển giá trị dựa trên 3 nền tảng chính: kinh tế – xã hội – môi trường. Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững với các hộ sản xuất nhỏ trong khu vực và nhân rộng mô hình khắp Châu Á.
  • Sau hơn 2 năm hoạt động, chúng tôi đã có 5 trang trại với diện tích trồng trọt lên đến 50 ha, hơn 300 loài đa dạng sinh học trên địa bàn 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai.
  • Chúng tôi ứng dụng công nghệ cao vào canh tác hữu cơ để mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.
  • Chúng tôi xây dựng mỗi trang trại trở thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bảo tồn  rừng tự nhiên và đa dạng sinh học bằng các phương thức canh tác nông lâm kết hợp, luân canh, xen canh.
  • Chúng tôi bảo tồn các giống loài địa phương bằng canh tác hữu cơ, làm giàu dinh dưỡng cho đất bằng các loại phân bón hữu cơ và che phủ đất bị xói mòn.
  • Chúng tôi cam kết tận dụng năng lượng, góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu bằng cách tạo ra mối quan hệ mật thiết trong vòng tròn năng lượng giữa các yếu tố trong hệ sinh thái trang trại.

Ghé thăm trang trại của chúng tôi

Khu chế biến

Được thành lập vào cuối năm 2017, xưởng chế biến là nơi chúng tôi sản xuất các sản phẩm hữu cơ dưới thương hiệu BIOPHAP, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo chất lượng từ nguồn nguyên liệu thô được thu hoạch từ các Trang trại. Mỗi bước của quy trình được theo dõi và kiểm soát bởi đội ngũ kỹ thuật chế biến.

Áp dụng kỹ thuật chế biến từ Pháp, chúng tôi mang đến những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng các tiêu chí:

KHÔNG phẩm màu nhân tạo KHÔNG hương liệu nhân tạo KHÔNG phụ gia nhân tạo KHÔNG chất bảo quản nhân tạo

X