Sản phẩm

Sản phẩm

Các sản phẩm của chúng tôi với thương hiệu BIOPHAP được sản xuất từ nguồn nguyên liệu được trồng tại các trang trại hữu cơ của chúng tôi ở Kon Tum và Gia Lai – hai tỉnh Tây nguyên của Việt Nam, kể từ năm 2015, theo 2 chứng chỉ quốc tế hữu cơ: EU (Châu Âu), USDA (Hoa Kỳ). Chúng tôi cam kết đóng góp phần trăm lợi nhuận cho một quỹ giáo dục giúp nâng cao các hộ nhỏ để phát triển các làng sinh thái của họ.

X