Về chúng tôi

BIOPHAP là một doanh nghiệp xã hội tiên phong trong thực hành nông nghiệp hữu cơ chứng nhận quốc tế tại Việt Nam.
Bằng cách kết nối người nông dân địa phương thông qua các hợp tác xã và cung cấp chương trình đào tạo nông nghiệp hữu cơ,
chúng tôi giúp đỡ các nông dân địa phương để khởi xướng và phát triển một lối sống bền vững trên đất của họ.

Cởi mở

Chúng tôi tự hoàn thiện mình hơn mỗi ngày bằng tấm lòng cùng tư duy cởi mở, gõ cửa những kiến thức mới và luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của khách hàng nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng vì một cuộc sống khỏe mạnh và tốt hơn cho tất cả mọi người.

Chính trực

Chúng tôi hợp tác cùng người nông dân bản xứ, đặt tầm quan trọng của lợi ích cộng đồng đi đôi với lợi nhuận kinh doanh. Sự chính trực là nền tảng để chúng tôi xây dựng một tập thể vững mạnh và tạo nên mối quan hệ lâu bền cùng sự tin tưởng từ khách hàng.

Tôn trọng

Chúng tôi là một đội ngũ quốc tế khác biệt từ quốc tịch, màu da đến cá tính, vì vậy Biophap luôn trân trọng và biến sự khác biệt của mỗi cá nhân thành sức mạnh để cùng nhau phát triển vì một mục tiêu chung. Tôn trọng cũng là cách chúng tôi sống, làm việc và đối xử với thiên nhiên vì sự trường tồn của chính chúng ta và cho những thế hệ tiếp theo.

Minh bạch

Chúng tôi cam kết rằng bằng hệ thống dữ liệu nông nghiệp mở, mọi cá nhân đều dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như cách thức vận hành trang trại và chế biến của Biophap. Đây cũng chính là chiếc cầu nối mang người nông dân địa phương đến gần hơn với nền nông nghiệp bền vững.

Hộp thảo mộc xông tắm hữu cơ

80,000
Công dụng Kháng khuẩn, làm sạch hệ hô...

Cộng đồng
Nông dân đồng hành trong canh tác bền vững và trồng trọt nông sản hữu cơ

X