Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [INSERT, UPDATE command denied to user 'biophapckzviet17'@'10.23.21.63' for table 'narrl_options']
INSERT INTO `narrl_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1716325283.2273459434509277343750', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [INSERT command denied to user 'biophapckzviet17'@'10.23.21.63' for table 'narrl_avc_page_visit_history']
INSERT INTO `narrl_avc_page_visit_history` (`article_id`, `date`, `last_date`, `article_type`, `user_type`, `device_type`, `ip_address`, `user_id`, `browser_full_name`, `browser_short_name`, `browser_version`, `operating_system`, `http_referer`, `site_id`, `country`) VALUES (3492, '2024-05-21 21:01:24', '2024-05-21 21:01:24', 'page', 'Guest', 'bot', '3.215.16.238', 0, 'CommonCrawl', 'CommonCrawl', 'Unknown', 'Unknown', 'Direct', 1, NULL)

Về chúng tôi – BioPhap

Về chúng tôi

Biophap xin chào!

Biophap là một doanh nghiệp nông nghiệp xã hội, tiên phong trong thực hành nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam hoạt động cùng với các nhãn hữu cơ quốc tế lớn. Bằng cách kết nối nông dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hợp tác xã nhỏ và bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo nông nghiệp hữu cơ, chúng tôi giúp nông dân địa phương khởi xướng và phát triển lối sống bền vững trên chính mảnh đất của họ.

Đối tác

Chúng tôi tự hào được hỗ trợ bởi các đối tác khác nhau từ khắp nơi trên thế giới trong các lĩnh vực khác nhau.

Về chúng tôi

Giáo dục

Về chúng tôi

Công nghệ nông nghiệp

Về chúng tôi

Công nghệ thông tin
kĩ thuật số

Về chúng tôi

Đơn vị ủng hộ

X