Blog Archives

BỘT GỪNG HỮU CƠ BIOPHAP

Thông tin chung

Tên sản phẩm Bột gừng hữu cơ
Khối lượng tịnh 80gr
Quy cách thùng carton 24 hũ
Tình trạng tồn kho Sẵn có
Giá bán lẻ 180,000 VND
  Khi cầm.

Read more

BỘT NGHỆ HỮU CƠ BIOPHAP

Thông tin chung

Tên sản phẩm Bột nghệ hữu cơ
Khối lượng tịnh 85gr 125gr
Quy cách thùng carton 24 hũ 24 hũ
Tình trạng tồn kho Sẵn có Sẵn có
Giá bán lẻ 170,000.

Read more